Βρίσκεστε στη σελίδα Διαδικτυακή Συνάντηση για τη Διάχυση των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος ERASMUS PLUS PrECIVIM «Promoting Effective Communication for Individuals with Vision Impairment and Multiple Disabilities PrECIVIM» Γρήγορη μετάβαση σε κυρίως περιεχόμενο σελίδας Γρήγορη μετάβαση σε λίστα ανακοινώσεων

Διαδικτυακή Συνάντηση για τη Διάχυση των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος ERASMUS PLUS PrECIVIM «Promoting Effective Communication for Individuals with Vision Impairment and Multiple Disabilities PrECIVIM»

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του προγράμματος PrECIVIM «Promoting Effective Communication for Individuals with Vision  mpairment and Multiple Disabilities (κύριας δράσης 2 - Key Action 2- Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices) η Σχολή Τυφλών διοργάνωσε την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, 2020 διαδικτυακή συνάντηση που αποσκοπούσε στη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Το πρόγραμμα, με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είχε ως κύριους στόχους:

  • Την κατάρτιση ενός εργαλείου αξιολόγησης του επικοινωνιακού προφίλ των μαθητών με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες,
  • Την δημιουργία επικοινωνιακών, μαθησιακών και κοινωνικών ευκαιριών για τους μαθητές με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες,
  • Την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, σχολείων και οργανώσεων ατόμων με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες,
  • Την επισήμανση των καλών πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας που αφορά τους μαθητές με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες οι οποίες ενισχύουν την αποδοχή τους και προωθούν την ενσωμάτωση τους σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom και σε αυτή συμμετείχαν περίπου 65 εκπαιδευτικοί από την Κύπρο και την Ελλάδα που εργάζονται με μαθητές με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες.
Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλάμβανε:
10:45 – Χαιρετισμός από τη Διευθύντρια της Σχολής Τυφλών, Πελαγία Εγγλεζάκη Καρπασίτη,

10:50 – 11:00 – Σύντομη αναφορά στο Πρόγραμμα PrECIVIM, Μαρία Παπαζαφείρη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

11:00 – 11:20 – Εννοιολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά των παιδιών με αναπηρία όρασης και πολλαπλές αναπηρίες, Μαρία Κυριάκου, Δασκάλα Ειδικής Εκπαίδευσης, Σχολή Τυφλών,

11:20 – 11:40 Αξιολόγηση λειτουργικής όρασης σε παιδιά 0-5ετών με CVI, Ελένη Βερναρδάκη, Κατερίνα Λυμπεροπούλου και Ανδρέας Κωνσταντάκης,  ΑΜΥΜΩΝΗ (Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης),

11:40 – 12:00 – Βλέπω… μέσω της οπτικής γωνίας της δικής σου ομιλίας, Άντρη Παπαλεοντίου, Λογοπαθολόγος, Ειδικό Σχολείο Άγιος Σπυρίδωνας,

12:00 – 12:20 Παρουσίαση καλών πρακτικών στα πλαίσια της διαδικτυακής εκπαίδευσης του προγράμματος PrECIVIM στο Ειδικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα, Χριστόφορος Παπακυριακού, Δάσκαλος Ειδικής Εκπαίδευσης,

12:20 – 12:40 Παρουσίαση καλών πρακτικών στα πλαίσια της διαδικτυακής εκπαίδευσης του προγράμματος PrECIVIM στο Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός, Άννα Χατζηηλία και Μαρία Πιερή, Δασκάλες Ειδικής Εκπαίδευσης,

12:40 – 13:00 Ερωτήσεις / Συζήτηση

Κατεβάστε πιο κάτω τις παρουσιάσεις της διαδικτυακής συνάντησης

Μπορείτε να παρακολουθήσετε βιντεογραφημένη ολόκληρη τη διαδικτυακή συνάντηση πατώντας
εδώ.

Τέλος σελίδας, πατήστε εδώ για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Ακολουθεί μπάρα ρυθμίσεων για προσβασιμότητα όπως αντίθεση χρωμάτων προσβάσιμη με το πλήκτρο ταπ