Βρίσκεστε στη σελίδα Εκπαίδευση Ατόμων με Τυφλοκώφωση Γρήγορη μετάβαση σε κυρίως περιεχόμενο σελίδας Γρήγορη μετάβαση σε λίστα ανακοινώσεων

Εκπαίδευση Ατόμων με Τυφλοκώφωση

Γενικά

Τυφλοκώφωση είναι η ιδιαίτερη αναπηρία που συνδυάζει απώλεια ακοής και όρασης σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να παρεμποδίζει το άτομο να αποκομίσει το μέγιστο όφελος από τα σχολικά προγράμματα, τα ειδικά διαμορφωμένα για μαθητές με ακουστική ή οπτική αναπηρία.

Η διπλή αυτή αισθητηριακή αναπηρία προκαλεί στο άτομο προβλήματα μάθησης, εκπαίδευσης, συμπεριφοράς, εργασίας και κυρίως επικοινωνίας, σε φυσιολογικά πλαίσια, με την οικογένεια και το περιβάλλον του.
Τα αίτια της τυφλοκώφωσης είναι διάφορα: περιγεννητικές επιπλοκές, προωρότητα, διάφορα σύνδρομα, ιός της μηνιγγίτιδας ή προχωρημένη ηλικία.

Το ποσοστό των ατόμων με τυφλοκώφωση είναι πάρα πολύ μικρό. Η συχνότητα εμφάνισης είναι 5:100,000 περίπου.

Παροχή υπηρεσιών:

Τα τελευταία χρόνια στη Σχολή εφαρμόζονται προγράμματα στήριξης και εκπαίδευσης ατόμων που παρουσιάζουν διπλή αισθητηριακή αναπηρία. Τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά που παρουσιάζουν:

  • εκ γενετής πρόβλημα τυφλοκώφωσης και άλλες αναπηρίες
  • πρόβλημα κώφωσης και μειωμένης όρασης
  • πρόβλημα κώφωσης και πλήρους απώλειας της όρασης

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

  • αξιολόγηση και εφαρμογή ειδικού ατομικού εκπαιδευτικού προγράμματος ανάλογα με την κάθε περίπτωση
  • εφαρμογή του προγράμματος στη Σχολή Τυφλών
  • στήριξη του προγράμματος στο χώρο φοίτησης του ατόμου (συνηθισμένο σχολείο ή ίδρυμα)

Η επικοινωνία στα προγράμματα αυτά γίνεται με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τις συγκεκριμένες δυνατότητες και ανάγκες: Braille, νοηματική γλώσσα, αντικείμενα αναφοράς, πυκτογράμματα.

Τέλος σελίδας, πατήστε εδώ για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Ακολουθεί μπάρα ρυθμίσεων για προσβασιμότητα όπως αντίθεση χρωμάτων προσβάσιμη με το πλήκτρο ταπ