Βρίσκεστε στη σελίδα Προσανατολισμός και Κινητικότητα - Καθημερινές Δεξιότητες Γρήγορη μετάβαση σε κυρίως περιεχόμενο σελίδας Γρήγορη μετάβαση σε λίστα ανακοινώσεων

Προσανατολισμός και Κινητικότητα - Καθημερινές Δεξιότητες

Προσανατολισμός και Κινητικότητα

Τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορούν να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους μετά από εκπαίδευση. Η εμπιστοσύνη και η διακίνηση με ασφάλεια είναι αποτέλεσμα μιας σειράς μαθημάτων Προσανατολισμού και Κινητικότητας, που γίνονται από προσοντούχους εκπαιδευτές.

Η Σχολή Τυφλών, για να επιτύχει τον πιο πάνω στόχο, έχει συμπεριλάβει στο αναλυτικό πρόγραμμά της το θέμα «Προσανατολισμός και Κινητικότητα» τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικα άτομα.

Διακίνηση για τυφλά παιδιά

Αρχίζει από τη βρεφική ηλικία. Είναι σημαντικό για το βρέφος να ενθαρρυνθεί να εξερευνά το περιβάλλον και να αποκτήσει τις δεξιότητες εκείνες που θα συμβάλουν αργότερα στην σωστή διακίνησή του. Οι γονείς ενημερώνονται μέσα από το πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης που εφαρμόζει η Σχολή Τυφλών.

Η συστηματική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό περιλεμβάνει:

 • Σωματογνωσία
 • Διάφορες έννοιες
 • Ανάπτυξη αισθήσεων
 • Δεξιότητες συνοδού
 • Διαδρομές με συνοδεία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Ανεξάρτητες διαδρομές με χρήση σημείων αναφοράς σε εσωτερικούς χώρους
 • Εκπαίδευση στην τεχνική χρήσης μπαστουνιού
 • Τα παιδιά διδάσκονται χρήσιμες διαδρομές στο χώρο της Σχολής Τυφλών, στην περιοχή της κατοικίας τους και αργότερα στο συνηθισμένο σχολείο όπου θα φοιτήσουν.

 Διακίνηση για Παιδιά με μειωμένη όραση

 • Αξιολόγηση του παιδιού για διάφορα αντικείμενα, εμπόδια και σημεία που μπορεί να δει.
 • Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν την όρασή τους, όπου είναι δυνατόν.
 • Διδάσκονται τη χρήση ενός μέσου (π.χ. μπαστουνιού) και των άλλων αισθήσεων, όταν η όραση δεν μπορεί να βοηθήσει στη διακίνηση.
 • Διαφώτιση
 • Συνεργασία Οικογένειας: μεταξύ εκπαιδευτή διακίνησης και οικογένειας υπάρχει στενή συνεργασία.

Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο του παιδιού τους. Συχνά παρακολουθούν την εκπαίδευσή του. Τους ζητείται να φροντίζουν ώστε το παιδί να εφαρμόζει ό,τι μαθαίνει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Εκπαίδευση Ενηλίκων

 • Εκπαίδευση ενηλίκου ατόμου στη διακίνηση γίνεται μετά από έγκριση αίτησης του ενδιαφερομένου προς τη Σχολή Τυφλών
 • Διδάσκεται κυρίως η τεχνική χρήσης του μπαστουνιού και η χρήση των αισθήσεων για προσανατολισμό και διαπίστωση του σημείου στο οποίο βρίσκεται το άτομο με οπτική αναπηρία
 • Διδάσκονται χρήσιμες διαδρομές τόσο για την εργασία του ατόμου, τη διακίνησή του σε χώρους απαραίτητους για την ικανοποίηση διαφόρων αναγκών του, όσο και για την αναψυχή του
 • Ικανοποιούνται αιτήματα για επανεκπαίδευση ή εκπαίδευση σε καινούριες διαδρομές, που πιθανόν να χρειαστούν σε κάποιο στάδιο, μετά τη συμπλήρωση της εκπαίδευσης.

Καθημερινές Δεξιότητες

Τα άτομα με οπτική αναπηρία ενθαρύνονται όπως λειτουργούν αυτόνομα. Για τον λόγο αυτό εκπαιδεύονται στο να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες σε θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή με απώτερο σκοπό την ανεξαρτησία τους από το οικογενειακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, γίνεται εκπαίδευση σε θέματα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας- οργάνωσης προσωπικού χώρου.

Τέλος σελίδας, πατήστε εδώ για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Ακολουθεί μπάρα ρυθμίσεων για προσβασιμότητα όπως αντίθεση χρωμάτων προσβάσιμη με το πλήκτρο ταπ