Βρίσκεστε στη σελίδα Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Οργανισμοί Γρήγορη μετάβαση σε κυρίως περιεχόμενο σελίδας Γρήγορη μετάβαση σε λίστα ανακοινώσεων

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Οργανισμοί

Τα τελευταία χρόνια η Σχολή Τυφλών έχει αναπτύξει πλούσια δράση με συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς και συνεργασίες με Ευρωπαϊκά Δίκτυα και Οργανισμούς.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Η Σχολή Τυφλών έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τα εξής προγράμματα:

1. Erasmus + Κύρια Δράση 1, ανταλλαγή νέων: Οργανώθηκε από τη Σχολή Τυφλών τον Σεπτέμβριο του 2016 στην Αγία Νάπα, με συμμετοχή νέων από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό κυρίως την ανταλλαγή εμπειριών (εκπαίδευσης, εργοδότησης, καθημερινής διαβίωσης).

2. Erasmus + Κύρια Δράση 2, ανταλλαγή Καλών Πρακτικών (Job Shadowing): Επισκέψεις εκπαιδευτικών της Σχολής σε Σχολεία και Οργανισμούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με σκοπό να παρακολουθήσουν την εργασία συναδέλφων τους σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης μαθητών και ενηλίκων με Οπτική Αναπηρία. Εκπαιδευτικοί της Σχολής επισκέφτηκαν μεταξύ 2017-2019 Σχολές και οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα Οπτικής Αναπηρίας στην Φιλανδία, Ολλανδία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ελλάδα.
Eρασμους+ (να προστεθεί κατω από το σημείο 2)
- Erasmus + (KA2) ‘Improving our services. Educating our staff. Upgrading our school 1’ (2017-2018)
- Erasmus + (KA2) ‘Improving our services. Educating our staff. Upgrading our school 2’ (2018-2019).

Η Σχολή συμμετέχει επίσης σε δύο προγράμματα Erasmus+ τα οποία τρέχουν ακόμη. Συγκεκριμένα:
1. Erasmus + (KA2) Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision
Impairment and Multiple Disabilities (2017-2020)
2. Erasmus + (KA2) Early Intervention Services for Families with Children with Vision
Impairment and Additional Disabilities (2019 – 2022).

Η Σχολή επίσης συμμετέχει ως συνεργάτης του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου και σύμβουλος για θέματα Οπτικής Αναπηρίας στο πιο κάτω πρόγραμμα:
Erasmus + (KA2) ‘Seeing the World through Nature’,  (2019-2022)

Πρόγραμμα Euroscola

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί μαθητές και μαθήτριες με Οπτική Αναπηρία συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Euroscola. Το Πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη μαθητών Λυκείων στην Ευρωβουλή στο Στρασβούργο και συμμετοχή σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.

ENVITER (European Network for Vision Impairment Training Education & Research)

Η Σχολή Τυφλών συμμετέχει στο ENVITER, ένα δίκτυο επαγγελματιών και οργανισμών που ασχολούνται με θέματα Οπτικής Αναπηρίας με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και καλών πρακτικών.

ICEVI (The International Council for Education of People with Visual Impairment)

Εκπαιδευτικοί της Σχολής Τυφλών είναι μέλη του ICEVI, έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα Οπτικής Αναπηρίας.

Τέλος σελίδας, πατήστε εδώ για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Ακολουθεί μπάρα ρυθμίσεων για προσβασιμότητα όπως αντίθεση χρωμάτων προσβάσιμη με το πλήκτρο ταπ