Βρίσκεστε στη σελίδα Η Σχολή μας. Γρήγορη μετάβαση σε κυρίως περιεχόμενο σελίδας Γρήγορη μετάβαση σε λίστα ανακοινώσεων

Ιστορικό Σχολείου

Η Σχολή Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας», που βρίσκεται στη Λευκωσία, αποτελεί το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του είδους του στην Κύπρο. Η ίδρυσή της το 1929 σηματοδότησε την απαρχή της ειδικής  εκπαίδευσης στην Κύπρο γενικότερα και της εκπαίδευσης των ατόμων με οπτική αναπηρία ειδικότερα. Μέχρι το 1957 η Σχολή λειτουργούσε στα πλαίσια του φιλανθρωπικού μοντέλου. Με την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960, αρχίζει μια νέα περίοδος ανάπτυξης και αναβάθμισης του ρόλου της Σχολής, που παίρνει τη μορφή ενός πραγματικά ισότιμου δημόσιου σχολείου.

Η στελέχωση της Σχολής με προσοντούχο προσωπικό, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος, ο εξοπλισμός με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, ο ζήλος όσων υπηρέτησαν και υπηρετούν σε αυτή, την ανέβασαν στο σημερινό υψηλό επίπεδο όπου μαθητές και ενήλικες με οπτική αναπηρία παίρνουν τα αναγκαία εφόδια για να μπορέσουν να ζήσουν με άνεση και αξιοπρέπεια στην κοινωνία, παίρνοντας ενεργητικό ρόλο σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Η Σχολή Τυφλών σήμερα αποτελεί ένα πολυδύναμο κέντρο με ένα ευρύ φάσμα παροχής υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν: Νηπιαγωγείο και Προδημοτική Εκπαίδευση, Δημοτική εκπαίδευση, Μονάδα παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες συμπεριλαμβανομένης και της οπτικής, Σχολή Τηλεφωνητών (η μοναδική κρατική), Υπηρεσία εκπαίδευσης στα ηλεκτρονικά μέσα, Υπηρεσία μεταγραφών και ηχογραφήσεων, Πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης για τα παιδιά με οπτική αναπηρία και τις οικογένειες τους, Πρόγραμμα στήριξης παιδιών με οπτική αναπηρία που φοιτούν σε συνηθισμένα σχολεία εκπαίδευσης, Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και ατομικά ειδικά προγράμματα.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα προγράμματα στήριξης παιδιών με οπτική αναπηρία που φοιτούν σε συνηθισμένα εκπαιδευτήρια καθώς και εκπαίδευσης ενηλίκων. Με την εφαρμογή του «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες» Νόμου του 1999, το πρόγραμμα στήριξης παιδιών με οπτική αναπηρία αναβαθμίζεται. Στα πλαίσια του προγράμματος παρέχονται υπηρεσίες εκπαιδευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης του παιδιού, της οικογένειας και της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά το παιδί. Με βάση το Άρθρο 33 των Κανονισμών του ιδίου Νόμου παρέχονται οι υπηρεσίες σε ενήλικες και αναπτύσσονται εκείνα τα προγράμματα που βοηθούν στη χειραφέτηση των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Η Σχολή Τυφλών μέσα στα χρόνια έχει εμπλουτίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει στα άτομα με οπτική αναπηρία όλων των ηλικιών και έχει αναπτύξει συνεργασίες με οργανισμούς και φορείς τόσο στην Κύπρο όσο και σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Βασικός στόχος είναι να καταστεί η Σχολή Τυφλών ένα σύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης ατόμων με Οπτική Αναπηρία στη χώρα μας.

Ακολουθεί μια αναδρομή στην ενενηντάχρονη ιστορία της Σχολής μας.

Περίοδος πριν από το 1929

 • Απουσία ειδικού σχολείου για παιδιά με Οπτική Αναπηρία (ΟΑ).
 • Περιπτώσεις φοίτησης μαθητών με ΟΑ σε συνηθισμένου τύπου σχολεία.
 • 1928 Φοίτηση ένος μαθητή με ΟΑ στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κασιανού.
 • 1928 «Έκκλησις υπέρ ιδρύσεως και λειτουργίας Όικου Τυφλών εν Κύπρω».

Περίοδος 1929-1960

 • 1929 Ίδρυση Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» μέσα στα πλαίσια του φιλανθρωπικού μοντέλου.
 • 1947 Φοίτηση για πρώτη φορά κοριτσιών στη Σχολή Τυφλών.
 • 1955 Πρώτη περίπτωση ένταξης μαθητή Σχολής Τυφλών σε συνηθισμένου τύπου γυμνάσιο.
 • 1957 Υπαγωγή Σχολής Τυφλών στην αποικιακή κυβέρνηση με ειδικό νόμο, τον περί «Σχολής Τυφλών Άγιος Βαρνάβας Νόμο, κεφ. 168».

Περίοδος 1960-1986

 • 1960 Τερματισμός Βρετανικής Αποικιοκρατίας.
 • 1960 Υπαγωγή Σχολής Τυφλών στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 • 1960 Έναρξη λειτουργίας Γυμνασιακού Τμήματος Σχολής Τυφλών.
 • 1963 Δικοινοτικές ταραχές. Αποχώρηση τουρκοκυπρίων από τη Σχολή.
 • 1964 Μεταστέγαση Σχολής Τυφλών σε νέες εγκαταστάσεις.
 • 1964 Ένταξη (μεταγραφή) ενός μαθητή στο Λύκειο Κύκκου.
 • 1964-1986 Ένταξη των αποφοίτων του Γυμνασιακού Τμήματος της Σχολής Τυφλών, με έφεση για μάθηση, στα Λύκεια Κύκκου και Ακρόπολης.
 • 1972 Ίδρυση Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών (ΠΣΕΤ).
 • 1979 «Νόμος περί Ειδικής Έκπαίδευσης 47/1979»
 • 1980 Ίδρυση Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών (ΠΟΤ).
 • 1980 Έκθεση UNESCO, επικριτική για την ειδική εκπαίδευση στην Κύπρο.
 • 1982 Αναγνώριση Γυμνασίου Σχολής Τυφλών ως ισότιμου με τα υπόλοιπα γυμνάσια.

Περίοδος 1986-1991

 • 1986 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολής Τυφλών για τη σταδιακή ένταξη όλων των παιδιών με ΟΑ σε γειτονικά συνηθισμένου τύπου γυμνάσια και σταδιακή κατάργηση του γυμνασιακού τμήματος Σχολής Τυφλών.
 • 1987 Λειτουργία ειδικής τάξης για παιδιά με ΟΑ και επιπρόσθετες αναπηρίες.
 • 1988 Ίδρυση Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Τυφλών παιδιών (ΠΑΣΥΓΟΤ).
 • 1990 Αναστολή λειτουργίας οικοτροφείου Σχολής Τυφλών

Περίοδος 1991-σήμερα

 • 1991 Πρόγραμμα προετοιμασίας ένταξης των παιδιων με ΟΑ απο την ΣΤ΄ δημοτικού στα σχολεία της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας.
 • 1991 Σύσταση «Επιτροπής Κωνσταντινίδη» από το Υπουργικό Συμβούλιο με εντολή τη διερεύνηση της ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο.
 • 1992 Ένταξη των παιδιων με ΟΑ απο την ΣΤ΄ δημοτικού στα σχολεία της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας.
 • 1992 «Έκθεση Κωνσταντινίδη». Καταγραφή, κριτική ανάλυση και εισηγήσεις για την ειδική εκπαίδευση στην Κύπρο.
 • 1995 Σύνταξη Νομοσχεδίου για την είδικη εκπαίδευση βασισμένο στις εισηγήσεις της «Έκθεσης Κωνσταντινίδη».
 • 1997 Τροποποιήση Νομοσχεδίου.
 • 1998 Δεύτερη τροποποιήση Νομοσχεδίου και κατάθεσή του στη Βουλή.
 • 1999 «Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος» ο οποίος ενσωματώνει τον περί «Σχολής Τυφλών Άγιος Βαρνάβας Νόμο, κεφ. 168».
 • 2001 «Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (τροποποιητικός) Νόμος»
 • 2001 «Οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί».
Τέλος σελίδας, πατήστε εδώ για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Ακολουθεί μπάρα ρυθμίσεων για προσβασιμότητα όπως αντίθεση χρωμάτων προσβάσιμη με το πλήκτρο ταπ