Βρίσκεστε στη σελίδα Κοινωνικές Υπηρεσίες Γρήγορη μετάβαση σε κυρίως περιεχόμενο σελίδας Γρήγορη μετάβαση σε λίστα ανακοινώσεων

Κοινωνικές Υπηρεσίες

Η Κίνηση για την Ευημερία των Τυφλών ξεκίνησε το πρόγραμμα Κοινωνικών Υπηρεσιών από το 1983, προσφέροντας υπηρεσίες σε ανήλικους και ενήλικες τυφλούς, όπως και στις οικογένειές τους.

Η παρέμβαση του Κοινωνικού Λειτουργού αρχίζει από τους πρώτους μήνες ζωής του παιδιού ή από την ώρα της διάγνωσης των δυσκολιών στην όραση, με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, καθώς και τη στήριξη του ατόμου με οπτική αναπηρία, αλλά και της οικογένειάς του.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός συνεχίζει την επαγγελματική παρέμβασή του και στην ενήλικη ζωή του τυφλού. Ταυτόχρονα παρέχεται όλη η αναγκαία και εξειδικευμένη βοήθεια και στήριξη σε άτομα και στις οικογένειες τους που αποκτούν την οπτική αναπηρία μετά από την γέννησή τους. Το χρονικό, ηλικιακό σημείο και οι συνθήκες πρόκλησης της οπτικής αναπηρίας διαφοροποιούν, τόσο την κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά, που απαιτεί η κάθε μια ολότερα ξεχωριστή και ιδιαίτερη μεταχείριση.

Το άτομο και η οικογένεια ενημερώνονται για:

 • Τη πάθηση, την εξέλιξη και τη γενετική άποψη,
 • Τις δυσκολίες που πηγάζουν από την οπτική αναπηρία,
 • Τα τεχνικά και άλλα μέσα που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση και στήριξη του ατόμου με οπτική αναπηρία,
 • Για τα προγράμματα εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης που προσφέρονται από τη Σχολή Τυφλών, τόσο για ανήλικα όσο και για ενήλικα άτομα.
 • Για τα προγράμματα που λειτουργεί η ΠΟΤ.
 • Για θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης, και
 • Για τα ωφελήματα που προκύπτουν για τους τυφλούς από Νόμους, Κανονισμούς, Διοικητικές
 • Αποφάσεις και όποιες τυχών διευκολύνσεις μπορούν να έχουν. Πρόσθετα προσφέρεται βοήθεια και στήριξη για να μπορέσουν να κάμουν χρήση των δικαιωμάτων και των ωφελημάτων αυτών.

Ο κοινωνικός Λειτουργός εργάζεται πάντα σε συνεργασία τόσο με το προσωπικό της Σχολής Τυφλών όσο και της ΠΟΤ για να βοηθήσει:

1. Το ίδιο το άτομο λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

 • Το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται το άτομο όταν έχει διαγνωστεί η οπτική αναπηρία.
 • Την προσωπικότητα του ίδιου του ατόμου.
 • Την ηλικία που βρίσκεται το άτομο όταν εμείς προκαλούμαστε να παρέμβουμε, νηπιακή, σχολική ηλικία ή ενήλικα άτομα.
 • Τη φύση και τη πορεία της πάθησης.
 • Στο ίδιο το άτομο παρέχεται βοήθεια μέσω των ομάδων αυτοβοήθειας.

2. Την οικογένεια

Η ύπαρξη ενός ατόμου με οπτική αναπηρία, σημαίνει για την οικογένεια ένα καινούργιο, περίπλοκο ρόλο. Για να τον φέρουν σε πέρας αυτό το ασυνήθιστο καθήκον, το άτομο και η οικογένεια χρειάζονται μια ιατρική διάγνωση κατανοητή, μια καθησύχαση σε σχέση με τα συναισθήματα ενοχής, αβεβαιότητας και φόβου, κάποια αμυδρή ιδέα γύρω από το τι επιφυλάσσει το μέλλον για το άτομο με οπτική αναπηρία και το παιδί τους, και πάνω από όλα, πολλή ελπίδα και εμψύχωση που θα τους βοηθήσουν να αποδεχθούν την πρόκληση που βρίσκεται μπροστά τους.

3. Συνεργαζόμαστε με το κοινωνικό περιβάλλον

 • Το σχολείο στην περίπτωση των ανηλίκων, μέσω των εκπαιδευτικών, θεραπευτών και συμμαθητών.
 • Εργασιακό περιβάλλον στην περίπτωση των ενηλίκων. Συνεργαζόμαστε με τους εργοδότες για διαμόρφωση του περιβάλλοντος και εφοδιασμό με τα σύγχρονα τεχνικά μέσα, ώστε να είναι σε θέση τα άτομα να εργοδοτηθούν ή να συνεχίσουν να εργάζονται.

4. Συνεργαζόμαστε με τις ιατρικές και θεραπευτικές υπηρεσίες

Επιδιώκεται η συνεργασία με τις διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να είναι πολύπλευρες όπως:

 • Οφθαλμολογικές κλινικές.
 • Οπτικούς και οπτομέτρεις,
 • Κλινική γενετικής για διάγνωση και ενημέρωση για την πάθηση και πρόληψη μέσω γενετικής καθοδήγησης,
 • Την παιδονευρολογική κλινική,
 • Την παιδοψυχιατρική κλινική για ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη του ατόμου και της οικογένειας,
 • Τις εξειδικευμένες θεραπευτικές υπηρεσίες, ανάλογα με την πάθηση, ή και τη συνύπαρξη άλλων αναπηριών.

5. Και τέλος συνεργαζόμαστε με τους υπόλοιπους φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες προς τα άτομα με οπτική αναπηρία, όπως:

 • Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών,
 • Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες,
 • Υπουργείο Οικονομικών,
 • Εθελοντικές Οργανώσεις Κοινωνικής πρόνοιας,
 • Αλλά και άλλες Κρατικές Υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Σ

το ίδιο το άτομο παρέχεται βοήθεια μέσω των ομάδων αυτοβοήθειας.

Τέλος σελίδας, πατήστε εδώ για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Ακολουθεί μπάρα ρυθμίσεων για προσβασιμότητα όπως αντίθεση χρωμάτων προσβάσιμη με το πλήκτρο ταπ