Βρίσκεστε στη σελίδα Τμήμα Τηλεφωνητών Γρήγορη μετάβαση σε κυρίως περιεχόμενο σελίδας Γρήγορη μετάβαση σε λίστα ανακοινώσεων

Τμήμα Τηλεφωνητών

Γενικά

Το Τμήμα Τηλεφωνητών παρέχει εκπαίδευση σε άτομα με οπτική αναπηρία που επιθυμούν να εργαστούν ως τηλεφωνητές. Οι σπουδαστές της Σχολής έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα θεωρητικής αλλά και πρακτικής κατεύθυνσης. Στα θεωρητικά περιλαμβάνονται μαθήματα που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της τηλεφωνικής, αλλά και μαθήματα που στοχεύουν στην γενικότερη μόρφωση και ανάπτυξη της προσωπικότητας και ικανοτήτων των σπουδαστών. Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει εξάσκηση σε τηλεφωνικούς πίνακες στους χώρους της Σχολής. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Νόμος 17/88), οι απόφοιτοι του Τμήματος Τηλεφωνητών έχουν προτεραιότητα στο διορισμό τους σε θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Νομοθετικό πλαίσιο

Το Τμήμα Τηλεφωνητών λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Σχολής Τυφλών (Νόμος 1999, Κανονισμοί 2001). Έχει καθαρά επαγγελματικό προσανατολισμό. Η εκπαίδευση είναι τριετούς διαρκείας και στοχεύει στην κατάρτιση ατόμων με οπτική αναπηρία στο επάγγελμα του τηλεφωνητή για διορισμό κατά κύριο λόγο στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 17/1988 «Ο περί Προσλήψεως Εκπαιδευμένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη θέση Τηλεφωνητή στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ειδικαί Διατάξεις)» και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού σχεδίου υπηρεσίας. Η εισδοχή στο Τμήμα Τηλεφωνητών γίνεται κατόπιν γραπτών εξετάσεων. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων αλλά και τα επιπρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, οι υποψήφιοι κατανέμονται στο Α΄, Β΄, ή Γ΄ έτος σπουδών.

Σύντομη ιστορική αναδρομή

Ιστορική αναδρομή της εκπαίδευσης και εργοδότησης ατόμων με οπτική αναπηρία ως τηλεφωνητών στην Κύπρο:

  • 1950 Πρωτοβουλία της Διευθύντριας της Σχολής Τυφλών και μελών του Δ.Σ. για εξεύρεση νέων επαγγελματικών επιλογών πέραν της καλαθοπλεκτικής. Προσπάθειες για εργοδότηση ενός προικισμένου μαθητή της Σχολής ως τηλεφωνητή μετά από στοιχειώδη εκπαίδευση.
  • 1951 Πρώτη περίπτωση εργοδότησης τυφλού τηλεφωνητή στο «Αγρόκτημα Φασούρι».
  • 1953-1954 Άλλες δυο περιπτώσεις εργοδότησης τυφλών ως τηλεφωνητών.
  • 1954 Πρώτος διορισμός τηλεφωνητή στην τότε αποικιακή κυβερνητική υπηρεσία.
  • 1961 Εκπαίδευση / εξάσκηση μαθητών της Σχολής Τυφλών στον τηλεφωνικό πίνακα της Σχολής.
  • 1964 Δημιουργία τεχνικού τμήματος Σχολής Τυφλών με τρεις κατευθύνσεις, μια εκ των οποίων ήταν η Τηλεφωνική, διάρκειας σπουδών 3 ετών.
  • 1964-1988 Διορισμοί απόφοιτων του Τεχνικού Τμήματος ως τηλεφωνητών σε διάφορους κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς ως αποτέλεσμα ενεργειών (παραινέσεων, παρεμβάσεων, πιέσεων) του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, των Διευθυντών της Σχολής, της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών.
  • 1988 Προεδρική εγκύκλιος προς όλα τα κυβερνητικά τμήματα για διορισμό κατά προτεραιότητα εκπαιδευμένων τυφλών τηλεφωνητών στη θέση τηλεφωνητή.
  • 1988 Διαμόρφωση και ψήφιση Νόμου 17/1988 «Ο περί Προσλήψεως Εκπαιδευμένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη θέση Τηλεφωνητή στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ειδικαί Διατάξεις)», ως αποτέλεσμα των διεκδικήσεων της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Τυφλών.
  • 1988 Πρώτοι διορισμοί με βάση τις πρόνοιες του νέου Νόμου. Από το 1988 μέχρι το 2003 προσλήφθηκαν 50 άτομα με βάση αυτόν τον Νόμο.
Τέλος σελίδας, πατήστε εδώ για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Ακολουθεί μπάρα ρυθμίσεων για προσβασιμότητα όπως αντίθεση χρωμάτων προσβάσιμη με το πλήκτρο ταπ