Βρίσκεστε στη σελίδα Τμήμα Μεταγραφών Γρήγορη μετάβαση σε κυρίως περιεχόμενο σελίδας Γρήγορη μετάβαση σε λίστα ανακοινώσεων

Τμήμα Μεταγραφών

Το Τμήμα Μεταγραφών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες της Σχολής Τυφλών προσφέροντας πρόσβαση στο γραπτό λόγο σε άτομα που είτε είνα χρήστες του κώδικα γραφής Braille, είτε χρειάζονται μεγέθυνση υλικού. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι μαθητές, φοιτητές ή επαγγελματίες ή και απλώς άτομα που χρειάζονται πρόσβαση σε οποιοδήποτε κείμενο επιλογής τους.

Μετατρέπονται σε γραφή Braille ή μεγέθυνση:

  • λογοτεχνικά και άλλα βιβλία για εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών της Σχολής (Μπρέιλ, Ομιλούντων βιβλίων κα), από τις οποίες δανείζονται οι μαθητές ή οι ενήλικες με οπτική αναπηρία (ΟΑ).
  • όλα τα συγράμματα του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για όλους τους μαθητές με ΟΑ
  • σημειώσεις, βιβλία, φυλλάδια και άλλα έντυπα που χρειάζονται άτομα με ΟΑ για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς

Ετοιμάζεται επίσης εκπαιδευτικό υλικό (όπως ανάγλυφα ή μεγεθυμένα σχήματα, πίνακες ή χάρτες).

Επιπρόσθετα, η υπηρεσία μεταγραφών αναβαθμίζει τακτικά τον τεχνικό εξοπλισμό της (υπολογιστές, εκτυπωτές, λογισμικά) και χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους, με τη βοήθεια του Τμήματος Πληροφορικής, ώστε να καθιστά δυνατή την μεταγραφή οποιουδήποτε υλικού.

Τέλος σελίδας, πατήστε εδώ για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Ακολουθεί μπάρα ρυθμίσεων για προσβασιμότητα όπως αντίθεση χρωμάτων προσβάσιμη με το πλήκτρο ταπ