Βρίσκεστε στη σελίδα Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Γρήγορη μετάβαση σε κυρίως περιεχόμενο σελίδας Γρήγορη μετάβαση σε λίστα ανακοινώσεων

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Η Σχολή Τυφλών παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής , τόσο σε άτομα με Οπτική Αναπηρία (ΟΑ), όσο και στις οικογένειες τους .

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα παιδιά που φοιτούν στη Σχολή Τυφλών και στα παιδιά που φοιτούν στα συνηθισμένα σχολεία. Η στήριξη είναι συστημική και περιλαμβάνει το ίδιο το παιδί , την οικογένεια και το σχολικό πλαίσιο όπου φοιτά.

Στόχος της υπηρεσίας είναι η καλή λειτουργικότητα και ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την πρόληψη, την ενδυνάμωση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών διαχείρισης συναισθηματικών και κοινωνικών καταστάσεων.

Τέλος σελίδας, πατήστε εδώ για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Ακολουθεί μπάρα ρυθμίσεων για προσβασιμότητα όπως αντίθεση χρωμάτων προσβάσιμη με το πλήκτρο ταπ