Βρίσκεστε στη σελίδα Έγκαιρη Παρέμβαση Γρήγορη μετάβαση σε κυρίως περιεχόμενο σελίδας Γρήγορη μετάβαση σε λίστα ανακοινώσεων

Έγκαιρη Παρέμβαση

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού με οπτική αναπηρία (ΟΑ), όπως όλων των παιδιών, είναι τα πιο χαρακτηριστικά και κρίσιμα για την ανάπτυξή του. Επομένως όσο πιο νωρίς αρχίσει ένα σωστό και σταθερό παρεμβατικό πρόγραμμα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας του παιδιού στη μετέπειτα εξέλιξή του.

Η Σχολή Τυφλών θεωρώντας την έγκαιρη παρέμβαση σαν μια απαραίτητη προϋπόθεση στην εφαρμογή μιας επιτυχημένης μετέπειτα εκπαίδευσης στα άτομα με ΟΑ ή ΟΑ και επιπρόσθετες αναπηρίες, εφαρμόζει εδώ και αρκετά χρόνια σε εθελοντική βάση το πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης.

Σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας στην εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος. Η Σχολή Τυφλών έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο με κέντρο την οικογένεια για να παρέχει τις υπηρεσίες της. Με αυτό, η οικογένεια θεωρείται όχι μόνο σαν δέκτης των υπηρεσιών αλλά και σαν ενεργό μέλος στον προγραμματισμό και την εφαρμογή της παρέμβασης.

Στην πρώτη επαφή με την οικογένεια γίνεται μια αλληλοενημέρωση. Η οικογένεια δίνει πληροφορίες για το οικογενειακό ιστορικό και την κατάσταση του παιδιού, ενώ τα μέλη της ομάδας πληροφορούν την οικογένεια για τις διάφορες υπηρεσίες, καθώς επίσης και τα βοηθήματα που υπάρχουν για να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις πιθανές επιπτώσεις της οπτικής αναπηρίας του παιδιού τους. Η οικογένεια συνήθως εντάσσεται στο πρόγραμμα εβδομαδιαίων επισκέψεων.

Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί μια με δύο φορές την εβδομάδα και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 0-7 χρόνων με οπτική αναπηρία ή οπτική αναπηρία και άλλες επιπρόσθετες αναπηρίες.

Οι δραστηριότητες αυτού του προγράμματος είναι:

  • Αξιολόγηση και εφαρμογή εκπαιδευτικού και θεραπευτικού προγράμματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες του κάθε παιδιού.
  • Επισκέψεις στην οικογένεια και συναισθηματική στήριξη όλων των μελών της οικογένειας.
  • Συμβουλευτική γονέων.
  • Σε ατομικό επίπεδο, γνωριμία και ανάπτυξη επικοινωνίας με το παιδί μέσω πολυαισθητηριακής αγωγής.
  • Αξιολόγηση δεξιοτήτων παιδιού.
  • Συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες για ένα σωστό μελλοντικό πρόγραμμα εκπαίδευσής του .
  • Διοργάνωση σεμιναρίων για τους γονείς.

Κύριο μέλημα του προγράμματος αυτού είναι η καλύτερη φροντίδα και η σωστή, σφαιρική ανάπτυξη του παιδιού με ΟΑ. Κατά συνέπεια, τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η εποικοδομητική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, καθώς επίσης και ο σεβασμός των μελών της ομάδας υποστήριξης προς το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού με οπτική αναπηρία (ΟΑ), όπως όλων των παιδιών, είναι τα πιο χαραχτηριστικά και κρίσιμα για την ανάπτυξή του. Επομένως όσο πιο νωρίς αρχίσει ένα σωστό και σταθερό παρεμβατικό πρόγραμμα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας του παιδιού στη μετέπειτα εξέλιξή του .
Η Σχολή Τυφλών θεωρώντας την έγκαιρη παρέμβαση σαν μια απαραίτητη προϋπόθεση στην εφαρμογή μιας επιτυχημένης μετέπειτα εκπαίδευσης στα άτομα με ΟΑ ή ΟΑ και επιπρόσθετες αναπηρίες, εφαρμόζει εδώ και αρκετά χρόνια σε εθελοντική βάση το πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης.
Σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας στην εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος. Η Σχολή Τυφλών έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο με κέντρο την οικογένεια για να παρέχει τις υπηρεσίες της. Με αυτό, η οικογένεια θεωρείται όχι μόνο σαν δέκτης των υπηρεσιών αλλά και σαν ενεργό μέλος στον προγραμματισμό και την εφαρμογή της παρέμβασης.
Στην πρώτη επαφή με την οικογένεια γίνεται μια αλληλοενημέρωση. Η οικογένεια δίνει πληροφορίες για το οικογενειακό ιστορικό και την κατάσταση του παιδιού, ενώ τα μέλη της ομάδας πληροφορούν την οικογένεια για τις διάφορες υπηρεσίες, καθώς επίσης και τα βοηθήματα που υπάρχουν για να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις πιθανές επιπτώσεις της οπτικής αναπηρίας του παιδιού τους. Η οικογένεια συνήθως εντάσσεται στο πρόγραμμα εβδομαδιαίων επισκέψεων.
Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί μια με δύο φορές την εβδομάδα και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 0-7 χρόνων με οπτική αναπηρία ή οπτική αναπηρία και άλλες επιπρόσθετες αναπηρίες.
Οι δραστηριότητες αυτού του προγράμματος είναι:
 Αξιολόγηση και Εφαρμογή εκπαιδευτικού και θεραπευτικού προγράμματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες του κάθε παιδιού.
 Επισκέψεις στην οικογένεια και συναισθηματική στήριξη όλων των μελών της οικογένειας.
 Συμβουλευτική γονέων.
 Σε ατομικό επίπεδο, γνωριμία και ανάπτυξη επικοινωνίας με το παιδί μέσω πολυαισθητηριακής αγωγής.
 Αξιολόγηση δεξιοτήτων παιδιού.
 Συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες για ένα σωστό μελλοντικό πρόγραμμα εκπαίδευσής του .
 Διοργάνωση σεμιναρίων για τους γονείς.
Κύριο μέλημα του προγράμματος αυτού είναι η καλύτερη φροντίδα και η σωστή, σφαιρική ανάπτυξη του παιδιού με ΟΑ. Κατά συνέπεια, τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η εποικοδομητική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, καθώς επίσης και ο σεβασμός των μελών της ομάδας υποστήριξης προς το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού.
Τέλος σελίδας, πατήστε εδώ για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Ακολουθεί μπάρα ρυθμίσεων για προσβασιμότητα όπως αντίθεση χρωμάτων προσβάσιμη με το πλήκτρο ταπ