Bρίσκεστε στην σελίδα Τεχνολογίας  English Version
Σχολή Τυφλών "Άγιος Βαρνάβας"
Λευκωσία, Κύπρος
 
 Η Τεχνολογία στη Σχολή Τυφλών

 Εισαγωγή - Ιστορικά Στοιχεία

Πολλά από τα προβλήματα που προκύπτουν από την οπτική αναπηρία (ΟΑ), ως μια αισθητηριακή έλλειψη, είναι από εκείνα που μπορούν να αντιμετωπισθούν, σε μεγάλο βαθμό με επιτυχία από τη σύγχρονη τεχνολογία. Από τη δεκαετία του 1960 άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση τους διάφορες συσκευές που είχαν στην αρχή ως στόχο τη βοήθεια των τυφλών στη διακίνηση και στην αυτοεξυπηρέτηση, ενώ αργότερα και στην ανάγνωση συνηθισμένης γραφής.

Με τη γρήγορη εξάπλωση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μετά τη δεκαετία του 1980, δόθηκε μεγάλη σημασία στην παραγωγή μέσων που από τη μια θα καθιστούσαν και τα άτομα με ΟΑ, ικανά να χειρίζονται Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές -όπως και όλοι οι άλλοι- και από την άλλη θα πρόσφεραν λύσεις σε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, όπως ανεξάρτητη πρόσβαση στο γραπτό λόγο και ανεξάρτητη διακίνηση.

Στη Σχολή Τυφλών, από το 1970 –οπότε και διαπιστώθηκε η μεγάλη σημασία των ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με ΟΑ- άρχισαν να χρησιμοποιούνται τέτοια μέσα, που παράγονταν στις προηγμένες χώρες. Τέτοιες συσκευές ήταν το Optacon, το VersaBraille και το C.C.T.V. (Closed Circuit Television - Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης). Με την αναγνωστική συσκευή Optacon (Optical to Tactile Converter) τα κοινά γράμματα (στοιχεία), μετατρέπονταν σε ανάγλυφα, στην "οθόνη αφής" της συσκευής και έτσι μπορούσε κάποιος να διαβάσει συνηθισμένη γραφή, χρησιμοποιώντας την αφή του. Το VersaBraille, ήταν μια συσκευή αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών στη γραφή Braille. Με το Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (C.C.T.V.) εξυπηρετούνταν τα άτομα με μειωμένη όραση που χρησιμοποιούσαν τη συνηθισμένη γραφή. Στις συσκευές αυτές εκπαιδεύτηκαν τότε κάποιοι ενήλικες με ΟΑ και κάποιοι από τους μαθητές της Σχολής. Το Optacon και το VersaBraille έχουν πια ξεπερασθεί, ενώ το σύστημα C.C.T.V., βελτιωμένο τεχνολογικά, χρησιμοποιείται ακόμη σε ευρεία κλίμακα.

 Νέα Ηλεκτρονικά Μέσα

Η ουσιαστική χρήση της νέας τεχνολογίας, άρχισε στο δεύτερο μέρος της δεκαετίας του 80, με την ευρεία διάδοση των Προσωπικών Υπολογιστών (PC), με τη συνοδεία εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων, τη χρήση ειδικών περιφερειακών για Υπολογιστές και την εμφάνιση νέου τύπου ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών, που ολοένα και αυξάνονται.

Στη Σχολή δημιουργήθηκε και λειτουργεί μέχρι σήμερα τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Μέσων για την εκπαίδευση των μαθητών και των ενηλίκων, αλλά και για τον τεχνολογικό εξοπλισμό των ενταγμένων μαθητών και την τεχνολογική υποστήριξη του τμήματος μεταγραφών και των βιβλιοθηκών (Ομιλούντων βιβλίων και βιβλίων Braille) της Σχολής. Το τμήμα προσφέρει εκπαίδευση σε όλες τις συσκευές και τα προγράμματα που περιγράφονται στη συνέχεια.

Για τους τυφλούς μαθητές

Η συσκευή αυτή (ένας υπολογιστής), ενώνεται με μια συνηθισμένη μηχανή τυφλικής γραφής (Brailler) και ένα κοινό εκτυπωτή. Κάθε τι που γράφεται στη μηχανή Braille μετατρέπεται στη συνηθισμένη γραφή από τη συσκευή Β – Ν – Ρ και τυπώνεται στον εκτυπωτή. Έτσι για ένα κείμενο που γράφτηκε στην τυφλική γραφή έχουμε και το αντίστοιχο στη συνηθισμένη γραφή. Με την εκπαίδευση μαθαίνουν τα παιδιά μια σειρά από εντολές με τις οποίες μπορούν να διαμορφώσουν το κείμενο τους όπως θέλουν (με παραγράφους, κεφαλαία γράμματα, γράμματα μεγάλου σχήματος, έντονα, με υπογράμμιση, κ.ά.). Μπορούν να κάνουν δηλαδή ό,τι και με έναν επεξεργαστή κειμένου στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η.Υ.).

Το B n’ print, αποτελούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα τη μοναδική αποτελεσματική λύση στους μαθητές που φοιτούσαν στα συνηθισμένα εκπαιδευτήρια, γιατί παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης και στην Ελληνική γλώσσα.

Με απόφαση του Κράτους εφοδιάζονται με τη συσκευή αυτή όλα τα παιδιά που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ο εκτεταμένος χώρος, όμως, που καταλαμβάνει και η αδυναμία εύκολης μετακίνησης του συστήματος αυτού, είναι οι βασικοί λόγοι που προοδευτικά τείνει να αντικατασταθεί με άλλες συσκευές, όπως φορητούς Η.Υ. κατάλληλα εξοπλισμένων για χρήση από άτομα με Ο.Α.

 Υπολογιστές ειδικά για τυφλά άτομα

Υπολογιστές, όπως αυτοί που φαίνονται στις φωτογραφίες πιο κάτω, έχουν κατασκευαστεί και σχεδιαστεί για χρήση από άτομα χωρίς λειτουργική όραση, κυρίως χρήστες της γραφής Braille. Οι περισσότερες από αυτές τις συσκευές λειτουργούν ως ανεξάρτητοι φορητοί προσωπικοί υπολογιστές έχοντας συνθετική φωνή ή οθόνη Braille, αντί για συνηθισμένη οθόνη. Για σκοπούς εκπαίδευσης και επικοινωνίας, κάποιες από αυτές διαθέτουν και συνηθισμένη οθόνη ώστε να είναι προσβάσιμες και στους δασκάλους/εκπαιδευτές που δε γνωρίζουν τη γραφή Braille. Άλλες διατίθενται με συνηθισμένο πληκτρολόγιο ή πληκτρολόγιο οκτώ κουκκίδων Braille, ενώ άλλες μπορεί να συνδυάζουν και τα δυο. Οι περισσότερες διαθέτουν πρόσβαση σε σύνδεση στο διαδίκτυο ή/και τοπικά δίκτυα (LAN), επεξεργαστή κειμένου και άλλα λογισμικά, πρόνοια για σύνδεση με διάφορα περιφερικά, δυνατότητα σύνδεσης με έναν συνηθισμένο υπολογιστή (ή και πληκτρολόγιο) και γενικά λειτουργίες που διαθέτουν σήμερα όλοι οι κοινοί υπολογιστές.

 Επεξεργαστής Κειμένου

Τα παιδιά ξεκινούν να διδάσκονται τη χρήση του Η.Υ. από την Γ΄ ή Δ΄ τάξη (στα 9 ή 10 τους χρόνια). Σκοπός των μαθημάτων, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, είναι να αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση του πληκτρολογίου, να γνωρίσουν μερικές βασικές εντολές του λειτουργικού συστήματος και να μπορούν να χρησιμοποιούν έναν επεξεργαστή κειμένου για να ετοιμάζουν τις γραπτές τους εργασίες. Αυτά που γράφουν στον Η.Υ. μπορούν να τα τυπώσουν σε ένα κοινό εκτυπωτή αλλά και σε εκτυπωτή Braille. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται και εδώ είναι ότι τα άτομα με ΟΑ δε μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά που γράφουν, στην οθόνη. Η δυσκολία αυτή αντιμετωπίζεται με δυο τρόπους: α. την Οθόνη Braille και β. τη Συνθετική Φωνή/ Μεγέθυνση Οθόνης.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, πολλοί μαθητές του Γυμνασίου/Λυκείου, λύνουν πολλά από τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην τάξη, χρησιμοποιώντας, όπως ήδη αναφέρθηκε, συμβατικούς φορητούς υπολογιστές (Laptops) με επιτυχία. Για τους μαθητές με μειωμένη όραση η λύση αυτή φαίνεται να είναι η ιδανική. Εντούτοις, για τους τυφλούς μαθητές κρύβει τον κίνδυνο της εγκατάλειψης της γραφής Braille και της εξάρτησης τους από τους υπολογιστές. Αυτό όμωςμπορεί να αποφευχθεί επιτυχώς με τη χρήση Οθόνης Braille.

Πολλοί από τους μαθητές αυτούς, παρακολουθούν απογευματινά μαθήματα Η.Υ. στη Σχολή χρησιμοποιώντας τους δικούς τους φορητούς υπολογιστές, ώστε να εκπαιδεύονται στην ανεξάρτητη χρήση τους.

Μαθήματα Η.Υ. παρακολουθούν και ενήλικες ανάλογα πάντα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, είτε χρησιμοποιώντας και αυτοί τους δικούς τους φορητούς υπολογιστές είτε εκείνους των δυο εργαστηρίων της Σχολής.

Γενικά, η εκπαίδευση στους Η.Υ περιλαμβάνει και απαιτεί εκπαίδευση στις πιο κάτω συσκευές ή/και λογισμικά:

 Οθόνη/ Γραμμή Braille (Braille Line ή Braille Display)

Είναι μια οθόνη αφής 80 στοιχείων (ή και 70, 40 ή 20) που συνδέεται με τον Υπολογιστή και αναπαράγει, στην τυφλική γραφή, το περιεχόμενο της γραμμής στην οποία βρίσκεται ο δρομέας στην οθόνη του υπολογιστή (σε ποσοστό ανάλογο του μεγέθους της). Έτσι ο χειριστής μπορεί να διαβάσει στο Braille αυτά που βρίσκονται στην οθόνη, άρα μπορεί να χρησιμοποιεί τον Η.Υ. αθόρυβα όπως οι άλλοι χρήστες και χωρίς να ενοχλεί με τον ήχο της συνθετικής φωνής ή να απομονώνεται με τη χρήση ακουστικών.

 Συνθετικές Φωνές και Αναγνώστες Οθόνης

Με το σύστημα αυτό μπορεί ο χειριστής του Η.Υ να παρακολουθεί αυτά που γράφει και αυτά που κάνει (τις εντολές δηλαδή που δίνει), ακούγοντάς τα. Μπορεί επίσης να ακούσει κάποιο κείμενο που γράφτηκε από πριν και είναι αποθηκευμένο σε κάποιο αρχείο στον Υπολογιστή.

Το σύστημα αποτελείται από: α. το τμήμα παραγωγής της συνθετικής φωνής -δηλαδή ειδικό λογισμικό που χρησιμοποιεί δική του συνθετική φωνή (π.χ. Ορφέας, Εκφωνητής, Αφροδίτη), μέσω της κάρτας ήχου του Υπολογιστή και β. από το λογισμικό διαχείρισης της συνθετικής φωνής –για παράδειγμα HAL ή Jaws. Τα λογισμικά αυτά είναι εκείνα που υποστηρίζουν και επιτρέπουν τη χρήση της οθόνης Braille. Για να μπορέσει κάποιος να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του συστήματος, θα πρέπει να εκπαιδευτεί στη χρήση του. Και εδώ η εκπαίδευση αρχίζει πολύ νωρίς, μαζί με την εκπαίδευση στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου.

 Τα προγράμματα Μεγέθυνσης Οθόνης

Πολλά από τα παιδιά με ΟΑ διαθέτουν λειτουργική όραση που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν εργάζονται στον Η.Υ. Για να γίνει αυτό πιο εφικτό, χρησιμοποιούνται μεγάλες οθόνες (19" - 21") και λογισμικά Μεγέθυνσης Οθόνης (Screen Magnifiers), όπως Lunar, LunarPlus, Zoomtext και Supernova. Με προγράμματα όπως αυτά, μπορούμε να μεγεθύνουμε το περιεχόμενο της οθόνης πολλές φορές, να αλλάξουμε ή και να αντιστρέψουμε τα χρώματα και γενικά να προσαρμόσουμε την εικόνα ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Το λογισμικό Supernova, αναφέρεται και στις δυο περιπτώσεις (ως λογισμικό ανάγνωσης και ως λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης), γιατί προσφέρει συνδυασμό όλων όσων αναφέρονται πιο πάνω. Δηλαδή: ανάγνωση οθόνης, υποστήριξη οθόνης Braille και μεγέθυνση οθόνης. Χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις πάρα πολύ μειωμένης όρασης όπου απαιτείται συνδυασμός ακοής και λειτουργικής όρασης, ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη να είναι ο υπολογιστής προσβάσιμος σε άτομα με διαφορετικού τύπου ΟΑ, όπως συμβαίνει εργαστήρια της Σχολής Τυφλών.

Για άτομα χωρίς λειτουργική όραση, για τα οποία η Μεγέθυνση Οθόνης είναι περιττή, συστήνονται λογισμικά τύπου HAL. Αντίστοιχα, για άτομα που έχουν πρόσβαση στην οθόνη αλλά χρειάζονται βοήθεια κατάλληλα θεωρούνται τα λογισμικά που διαθέτουν μόνο αυτή τη λειτουργία (Lunar, ZoomText, BigShot) ή σε μερικές περιπτώσεις και μερική ανάγνωση οθόνης (Lunar Plus, ZoomText Reader) *.

 Προγράμματα OCR ( Optical Character Recognition Software)

Τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση σαρωμένων κειμένων (scanned) από τους Υπολογιστές. Μετατρέπουν δηλαδή την εικόνα που σαρώνεται σε κείμενο αναγνωρίζοντας οπτικά τους χαρακτήρες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας. Στα πλαίσια των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων της Σχολής, γίνεται εκπαίδευση στη χρήση των σαρωτών και των λογισμικών αυτών, ώστε τα άτομα με ΟΑ να έχουν πρόσβαση σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εντύπων, τα οποία θα μπορούν να διαβάζουν ή να επεξεργάζονται μέσω του Η.Υ. τους.

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται –ανάμεσα σε άλλες- και από την Υπηρεσία Μεταγραφών της Σχολής, για την αρτιότερη κάλυψη των αναγκών των μαθητών και των ενηλίκων σε γραπτό υλικό.

 Τα άτομα με μειωμένη όραση χρησιμοποιούν επιπρόσθετα:

 Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης C.C.T.V.

Οι συσκευές αυτού του τύπου, είναι στην πραγματικότητα κλειστό σύστημα τηλεόρασης –όπως φανερώνει και το όνομά τους- όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για παρακολουθήσεις κτιρίων π.χ. των τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα, αποτελούνται από μια βιντεοκάμερα που λαμβάνει την εικόνα και τη μεταφέρει σε μια οθόνη, με μόνη διαφορά ένα το σύστημα φακών που παρεμβάλλεται και επιτρέπει τη μεγέθυνση αυτής της εικόνας. Υπάρχουν πολλών ειδών CCTVs, που διαφοροποιούνται, σε ότι αφορά το μέγεθος της ίδιας της συσκευής, την ενσωματωμένη ή όχι οθόνη και τις επιπρόσθετες λειτουργίες που προσφέρουν (π.χ. αλλαγή χρωμάτων, λήψη από μακριά, μοιρασμένη οθόνη, σύνδεση με υπολογιστή).

Τα παιδιά με μειωμένη όραση που χρησιμοποιούν στην εργασία τους τη συνηθισμένη γραφή και ανάγνωση, βρήκαν με το σύστημα αυτό λύση στο πρόβλημα κυρίως, της μελέτης τους. Χρησιμοποιούν συνήθως έναν απλό τύπο, που διαθέτει δική του οθόνη ένα δίσκο κάτω από τη κάμερα, για ευκολότερη μετακίνηση των εντύπων. Έτσι επιτρέπεται στα παιδιά να διαβάζουν από τα συνηθισμένα βιβλία αλλά και να γράφουν σε αυτά (συμπλήρωση ασκήσεων) και στα τετράδιά τους.

Μικρές φορητές CCTVs, με μικρή ενσωματωμένη οθόνη 8 περίπου ιντσών και χαμηλού βάρους ώστε να μεταφέρνονται εύκολα, χρησιμοποιούνται κυρίως από ενήλικες για συμπλήρωση, για παράδειγμα αιτήσεων σε δημόσιες0020υπηρεσίες ή για πρόσβαση σε ετικέτες προϊόντων κ.λ.π..

Ένας από τους πιο πρόσφατους τύπους CCTV, προσφέρει λύση σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι φοιτητές: την πρόσβαση στον πίνακα ή στην έδρα του καθηγητή. Αυτή η CCTV είναι φορητή (μικρή και ελαφριά) και επιτρέπει τη λήψη εικόνας και από μακριά, ώστε το άτομο με ΟΑ να μπορεί να βλέπει σε πληροφορίες που βρίσκονται γραμμένες σε πίνακα, προβάλλονται σε οθόνη ή ακόμη και στον ίδιο τον δάσκαλο/καθηγητή (π.χ. σε ένα εργαστήριο). Η συσκευή αυτή –τύπου Magnilink Student- μπορεί να συνδεθεί με φορητό Η.Υ, με συνηθισμένη τηλεόραση ή με οθόνη υπολογιστή και να χρησιμοποιείται ανεξάρτητα ή παράλληλα με τον Η.Υ. Μεταφέρεται εύκολα, είναι απλή στη χρήση και προσφέρει και όλες τις άλλες λειτουργίες που διαθέτει μια οποιαδήποτε CCTV.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του συστήματος αυτού, είναι ότι αντικαθιστά όλες τις άλλες συσκευές πρόσβασης που μπορεί να χρησιμοποιούσε ένας μαθητής με μειωμένη όραση μέχρι τώρα στο σχολείο και στο σπίτι και έτσι να είναι πιο ανεξάρτητος και να μην καταντά έρμαιο της τεχνολογίας, απομονωμένος από τους συμμαθητές του λόγω του χώρου που καταλαμβάνουν οι συσκευές του ή του χρόνου που απαιτείται για τη μετακίνηση και εγκατάστασή τους από τη μια τάξη στην άλλη.  Mimio

Αυτή σχετικά χαμηλού κόστους συσκευή προσαρμόζεται πάνω σε έναν οποιοδήποτε ασπροπίνακα, συνδέεται με τον υπολογιστή του μαθητή και μεταφέρει ό,τι αναγράφεται (στον πίνακα) σε λογισμικό που εγκαθίσταται στον υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό, ο μαθητής με μειωμένη όραση, έχει πρόσβαση, σε ό,τι γράφει ο δάσκαλος/καθηγητής στον πίνακα και με τη βοήθεια του μεγεθυντή οθόνης (Lunar, ZoomText), μπορεί να φυλάξει, να επεξεργαστεί και να αναπαράξει το υλικό αυτό.

Επιπρόσθετα, συνδέοντας τη συσκευή με ένα βιντεοπροβολέα, μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε ένα εργαλείο χρήσιμο για ολόκληρη την τάξη και όχι απλά για το μαθητή με μειωμένη όραση. Ο δάσκαλος/καθηγητής, χειρίζεται τον υπολογιστή από τον πίνακα (που μετατρέπεται με τη βοήθεια ενός επιπρόσθετου λογισμικού σε οθόνη αφής) και έτσι γίνεται ο προσωπικός υπολογιστής του μαθητή εκπαιδευτικό εργαλείο για όλα τα παιδιά.

Αξιοσημείωτο, στην περίπτωση αυτή, το χαμηλό κόστος της συσκευής, αφού δεν πρόκειται για εξειδικευμένο προϊόν για άτομα με ΟΑ, αλλά για σύστημα που χρησιμοποιείται για παρουσιάσεις, κυρίως στις βαθμίδες ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και σε συνέδρια ή σεμινάρια.

 DAISY - Digital Accessible Information System

Τα βιβλία DAISY αποτελούν τη νέα γενιά «Ομιλούντων Βιβλίων» (Audio Books), που προοδευτικά αντικαθιστούν τα συνηθισμένα ομιλούντα βιβλία ψηφιακών δίσκων που είχαν κι αυτά αντικαταστήσει με τη σειρά τους τις κασέτες. Πρόκειται για αρχεία ήχου σε ψηφιακή μορφή τύπου MP3, που η βασική τους διαφορά από τα προηγούμενα είναι η δυνατότητα πλοήγησης που προσφέρουν στον ακροατή. Δηλαδή, το αρχείο ήχου είναι δομημένο έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης σε αυτό με την ίδια ευκολία και σε ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια με αυτή που μπορεί να μετακινηθεί κάποιος μέσα σε ένα συμβατικό κείμενο. Πιο συγκεκριμένα: δύναται κάποιος να μετακινηθεί από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, σε συγκεκριμένες σελίδες, υποκεφάλαια, παραγράφους ή/και φράσεις. Να καταχωρήσει “Bookmarks”, σημάδια δηλαδή στο κείμενο όπου θα μπορεί να επιστρέψει αργότερα. Να ακούσει τον τίτλο του αρχείου ή/και των υποκεφαλαίων. Να ρυθμίσει την ταχύτητα και την ένταση της ανάγνωσης.

Στη Σχολή δημιουργήθηκε Βιβλιοθήκη Ομιλούντων βιβλίων και βιβλίων DAISY, όπου τα άτομα με ΟΑ μπορούν να δανείζονται λογοτεχνικά βιβλία και να τα απολαμβάνουν ακούγοντάς τα στο σπίτι τους ή στις εξειδικευμένες συσκευές που διατίθενται στο συγκεκριμένο χώρο.

Η λειτουργία της βιβλιοθήκης αυτής στηρίζεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μέσων της Σχολής. Δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό η υποδομή για την παραγωγή ομιλούντων βιβλίων στη μορφή αυτή (DAISY) και στην Ελληνική γλώσσα, στην οποία δεν υπάρχουν ακόμη τίτλοι διαθέσιμοι στην αγορά. Η Σχολή συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μεγάλο μέρος των ήδη διαθέσιμων ηχογραφημένων βιβλίων (σε κασέτες) έχει μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή ώστε να είναι δυνατή η δομημένη εγγραφή τους σε ψηφιακούς δίσκους και μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων της Σχολής διοργανώθηκε εξειδικευμένο σεμινάριο με ειδικό εκπαιδευτή του RNIB (Royal National Institute for the Blind) από την Αγγλία, για την ενημέρωση-εκπαίδευση των εμπλεκομένων στην παραγωγή τους.

Σήμερα, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μέσων της Σχολής, διαθέτει δυο εργαστήρια, τα οποία αποτελούνται από δικτυωμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με επίπεδες οθόνες 21 ιντζών και συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο (DSL). Μέσω του τοπικού μας δικτύου γίνεται δυνατή η χρήση εκτυπωτών Laser -ο ένας εκ των οποίων προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης σε μέγεθος Α3- έγχρωμους εκτυπωτές (inkjet), scanners και εκτυπωτή Braille (Braille Embossers).

Όλοι οι υπολογιστές του δικτύου, είναι εξοπλισμένοι με Λογισμικό Πρόσβασης (Supernova), Microsoft Windows και Office XP, λογισμικά OCR και προγράμματα μετατροπής κανονικής γραφής στη γραφή Braille -Braille Translators. Δυο από τους υπολογιστές διαθέτουν επιπρόσθετα και Γραμμές Braille (80 και 40 κελιών), για μεγαλύτερη ακρίβεια πρόσβασης στον Υπολογιστή.

Στο δίκτυο, συνδέονται και τα τμήματα μεταγραφών, ώστε να είναι ευκολότερη η μεταφορά και η μεταγραφή των αρχείων καθώς και η τεχνική στήριξη του εξοπλισμού τους.

Επιστροφή


Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level AA conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου, 2005
© Τμήμα Πληροφορικής Σχολής Τυφλών