• Σχολικές Δράσεις

    Δράσεις Για να δείτε τις δράσεις του σχολείου μας, πατήστε εδώ.
  • Ανακοινώσεις

    Ανακοινώσεις Για να δείτε τις ανακοινώσεις της Σχολικής Χρονιάς XXXX, πατήστε εδώ.
  • Στόχοι Σχολικής Χρονιάς

    Στόχοι Σχολικής Χρονιάς Για να δείτε τους στόχους της Σχολικής Χρονιάς XXXX, πατήστε εδώ.

Χαιρετισμός Δ/ντριας

The St. Barnabas School for the Blind, situated in Nicosia, is the only educational institution of its kind in Cyprus. The establishment of the School in 1929 marked the beginning of the provision of special education in Cyprus in general and more specifically, the education of people with visual impairment (VI).